dimecres, 6 de novembre de 2019

Assemblea general curs19-20

Estimats mares i pares,
Com tots els anys i en nom de la Junta Directiva de l’AMPA de l’Institut Sant Vicent Ferrer
d’Algemesí, tenim el gust de posar-nos en contacte amb vostès per a convocar-los a l’Assemblea
General Ordinària que se celebrarà en este centre, divendres, 15 de novembre de 2019, a les

18,15 hores en primera convocatòria i a les 18,30 en segona convocatòria amb el següent

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.
2.- Balanç anual de comptes del curs 2018-2019.
3.- Pressupost per al curs 2019-2020.
4.- Resum d’activitats del curs 2018-2019.
5.- Informació d’activitats previstes per al curs 2019-2020.
6.- Torn obert de paraula.
VOS ESPEREM

Cordialment,
La Directiva de l’Associació de Mares i Pares de l’IES Sant Vicent Ferrer

Algemesí, Octubre de 2019