divendres, 12 de setembre de 2014

Massa calor, massa poca vergonya!

La calor no depén de nosaltres, ningú té la culpa del ponent; però sí de la massificació de les aules o del calendari escolar.

Entenem que és prioritari que es garantisca l'ensenyament als nostres fills, però en les condicions de salubritat i seguretat necessàries.

L'última cosa que volem és que els nostres fills isquen perjudicats, per això portem molts anys invertint en millores al centre (canviant les finestres per aïllar les classes) i exigint a la Conselleria que complisca la seua promesa de reformar l'institut.

El passat mes de maig tornàrem, la presidenta de l'AMPA, el director de l'institut i l'alcalde, a parlar amb els responsables de la Conselleria, que ens tornaren a dir que ho faran prompte, però que encara no han fet res.

Hem presentat per registre d'entrada la queixa formal a la Conselleria per les condicions amb què van a classe els nostres fills i vos demanem opinió sobre altres mesures que podem prendre.

Com sempre, al mes de novembre farem l'assemblea general de l'AMPA, vos demanem que no vos espereu tant, escriviu-nos i treballem junts, perquè són temps complicats i els nostres fills ens necessiten més que mai.

dimecres, 3 de setembre de 2014

Tota l'oferta de graus


Gràcies a OrientaGuia ens hem assabentat de la web Qué quiero ser, creada per Mapfre.

Com a pares, agraïm tota la informació que ajude als nostres fills a triar millor quina carrera voeln estudiar. Per això, hem destacat els quadernets amb les fitxes tècniques i els objectius de cada carrera, el pla d'estudis, com s'accedix de forma directa i indirecta, els centres on s'estudia, les perspectives preofessionals, etc. i vos ho hem posat en el marge dret del blog, perquè estiga accessible sempre.

 Esperem que vos resulte una eina útil.
dilluns, 1 de setembre de 2014

BEQUES DEL MINISTERI

En el BOE del 7 d'agost apareix la convocatòria de les beques per a ensenyaments no obligatoris, és a dir:

a) Primer i segon cursos de Batxillerat.
b) Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior.
c) Ensenyances artístiques professionals.
d) Ensenyances esportives.
i) Ensenyances artístiques superiors.
f) Estudis religiosos superiors.
g) Estudis militars superiors.
h) Estudis d'idiomes realitzats en Escoles Oficials de titularitat de les Administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.
i) Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzades ensenyances de Formació Professional.
j) Programes de Qualificació Professional Inicial i Formació Professional Bàsica.

Igual que la convocatòria de l'any passat, comprendrà dues quantitats: quantia fixa (els llindars de renda s'especifiquen en la resolució), i una quantia variable que es determina posteriorment.

Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament a través d'una d'aquestes adreces:

www.mecd.gob.es

https://sede.educacion.gob.es  (apartat de tràmits i serveis)

El termini per a la presentació de sol·licituds és el següent:
-Fins al 15 d'octubre per a estudis universitaris
-Fins al 30 de setembre per a la resta d'estudis

D'altra banda, es donarà un termini extraordinari, fins al 31 de desembre de 2014, cas que es produïsca alguna d'aquestes circumstàncies:
-Defunció sustentador principal de la família, o jubilació forçosa, després de finalitzar el termini ordinari de presentació
-Situació econòmica familiar greument afectada per causa de força major, degudament justificada, després de finalitzar el termini ordinari de presentació.