dimarts, 26 de novembre de 2013

Enhorabona!

Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic

en Primària i Secundària CURS 2012-13 de la Conselleria d'Educació

 

La Direcció General d’Ordenació i Centres Docents
de la Conselleria d’Educació ha concedit aquest premi

a l'alumna GABRIELA SOFRONI
després d'acabar l'Educació Primària al CEIP
Cervantes,

a l'alumna INÉS VIDAL SOSPEDRA
que acabà l'ESO al nostre institut,

i a l'alumne DAVID RAMÍREZ MIQUEL
del CC Maria Auxiliadora.



dilluns, 25 de novembre de 2013

Assemblea general de l'AMPA Dijous, 28 de novembre

Estimats pares,

Com tots els anys i en nom de la Junta Directiva de l’AMPA de l’Institut Sant Vicent Ferrer d’Algemesí, tenim el gust de posar-nos en contacte amb vostés per a convocar-los a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà en este centre, dijous, 28 de novembre de 2013, a les 19.00 hores,  amb l’ordre del dia següent:

1.      Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Anterior.
2.      Balanç de comptes del curs 2012/13.
3.      Resum d’activitats del curs 2012/13
4.      Pressupost per al curs 2013/14.
5.      Renovació de càrrecs de la directiva de l’AMPA.
6.      Informació d’activitats previstes per al curs 2013/14.
7.      Torn obert de paraules

 
Aprofitem per recordar-los el nostre bloc.

Ens poden trobar en:
ampaiessantvicentferrer@gmail.com



És important!
Són els nostres fills!



dimecres, 13 de novembre de 2013

Ampliat l'horari de votacions al Consell Escolar

Per tal de fomentar la participació dels pares, s'ha ampliat l'horari de les votacions al Consell Escolar fins les 18:30 aproximadament.

Participem! És important, són els nostres fills!

Candidats Consell Escolar. Secció mares/pares

José Juan Ferragud

Pepa Sánchez
Juan Vicente Maravilla

dilluns, 11 de novembre de 2013

Eleccions al Consell Escolar. Dia 28 de novembre

Al consell escolar es tracten i aproven els temes més importants de l’ institut i que afecten directament a la formacio dels nostres fills i la informacio adequada als pares.

Sols heu d’anar a les tres/quatre reunions anuals i informar a l’AMPA
  
Presenteu la vostra candidatura abans del dia 14 de novembre.

Cal portar una foto i parlar a la secretaria del centre per a lLa presentacio de la candidatura.

Pares, animeu-vos a participar! És pels nostres fills!




Calendari d'actuacions

En aquest òrgan estan representats els pares i les mares, l’alumnat, el professorat, el personal d’administració i serveis, l'Ajuntament i la junta directiva. Aquest òrgan té una sèrie d’atribucions enquadrades fonamentalment en l’article 68 del Reglament Orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària.

La participació en els centres escolars és un dret fonamental que es troba reflectit en l’article 27 de la Constitució Espanyola de 1978.

Què és participar?. És una activitat voluntària per mitjà de la qual les diverses persones o estaments intervenen en l’elaboració i en la presa de decisions del govern del vostre institut solidàriament i compartir les seues responsabilitats.

Quants membres s’han d’elegir en estes eleccions?
2 alumnes, 3 pares o mares, 4 professors/es, 1 pas.
Si vols ser candidat o candidata cal notificar-ho en la secretaria del centre. El termini de presentació de candidatures serà fins el proper dia 14 de novembre a les 12 hores en la secretaria de l’Institut.

Com podeu exercir aquest dret?. Heu de votar als candidats i a les candidates, pares/mares, alumnat i professorat, que es troben exposats als taulons d’anuncis de l’institut i que trobareu en les respectives paperetes. Com a màxim heu de marcar: pares/mares (4 noms), alumnat (3 noms), professorat (5 noms).


Les paperetes dels pares i de les mares les trobareu en les meses electorals i l’horari en que podreu exercitar el vot serà des de les 8:00 fins les 14:00 hores.

Ara teniu l’oportunitat d’elegir els vostres representants, no deixeu passar aquesta ocasió.

Instàncies de presentació de candidat a: pare/mare.
Més informació en la web de l'institut.

Curs d'anglés de supervivència. Matrícula oberta



Enguany repetim el curs d'anglés de supervivència, amb grups molt reduïts i amb l'objectiu de poder defendre'ns en situacions comunicatives bàsiques i, fonamentalment, perdre la por a l'anglés.

Quan comencem? el proper 21 de novembre

Horari: de 5:30h a 7:00h 

On? al col·legi Cercantes

 Preu? 35€ al mes

I la mestra? Josepa Aguado

 Apunteu-vos!!

dijous, 7 de novembre de 2013

Els graus universitaris amb més eixida

Novament Claudio Castilla, ens oferix a OrientaGuia informació molt interessant a l'hora de triar estudis per als nostres fills.

En aquesta ocasió analitza l'estudi d'Adecco IV Informe Carreras con más salidas profesionales  del qual destaca algunes de les conclusions més significatives d'aquest estudi són:

Encara que les ofertes d'ocupació de titulacions tècniques experimenten una recessió de més de tres punts possiblement a causa del declivi del sector de la construcció (han passat del 46,7% al 43,3% de l'oferta), continuen sent un dels grups que més empleabilitat genera, especialment el grup de les enginyeries generalistes (Enginyer Industrial, Enginyer Tècnic Industrial, Enginyer en Automàtica…) i el grup vinculat a l'àmbit de les tecnologies de la informació (Enginyer de Telecomunicacions, Enginyer en Informàtica o les seues corresponents Enginyeries Tècniques).

Les carreres de l'àrea juridicosocial i de l'empresa han incrementat el seu volum d'ofertes (d'un 31% en 2011 a un 36,7% en 2012), passant als primers llocs possiblement a causa de l'auge d'ofertes d'ocupació en el sector Serveis. Milloren les titulacions com ADE (4,18%) que es troba en el primer lloc de les carreres més demandades, Ciències Empresarials (2,5%), Economia (2,3%) i Dret (2,2%). També mereix destacar que, dins d'aquest grup, hi ha dues carreres que han incrementat notablement la seua empleabilitat, com són Grau de Relacions Laborals (1,34%) i Investigació i Tècniques de Mercat (1,16%).

Les titulacions relacionades amb l'àmbit científic i sanitari han reduït el seu protagonisme en l'oferta d'ocupació per a titulats en més de dos punts, passant de suposar el 18,03% en 2011 al 15,2% hui en dia. En part, aquesta caiguda es deu, a la reducció de l'oferta de les seues carreres referents, com són, Medicina (0,65%), Farmàcia (0,62%), Química (0,61%), Biologia (0'53%) o Matemàtiques (0,51%).

Finalment, l'àrea d'humanitats ha millorat lleugerament la seua aportació, passant de generar un 4,2% en 2011 a un 4,7% en 2012, passant als valors que tenia en 2009 i 2010.

Per últim és important destacar la importància del coneixement d'altres llengües ja que el 32,23% de les ofertes per a llicenciats i el 29,09% de les que es dirigixen a diplomats exigixen el domini del menys un idioma.