dijous, 9 de maig de 2013

12 raons per a dir NO a la LOMQE


(Que hi ha'n més...)

1. És una llei mercantilista. Equipara centres educatius amb empreses.
2. És una Llei antidemocràtica. Sense haver sigut consensuada amb cap dels sectors implicats en l'educació. Elimina el funcionament democràtic dels centres.
3. Discriminatòria i sexista. Consent i finança a través dels concerts educatius als centres educatius que discriminen als alumnes en funció del seu sexe.
4. Autoritària. Potencia la figura del director, imposant-lo en els centres i donant-li les atribucions i competències que abans tenia el consell escolar.
5. Segregadora. La LOMQE classifica i segrega a l'alumnat a través d'avaluacions externes que no tenen en compte el procés d'aprenentatge de l'alumne i el seu context. Avança l'elecció de l'itinerari.
6. Excloent. La LOMQE només persegueix l'excel·lència d'uns pocs alumnes i no l'educació conjunta de la societat. L'educació inclusiva desapareix i se cerca premiar a “els millors”, recorrent al “talent”. Es dotarà als centres en funció dels projectes i no segons les necessitats pedagògiques i socials dels mateixos.
7. Competitiva. Estableix rànquings i fa que l'educació perda el seu caràcter compensador. S'etiqueta als centres educatius creant diferències de “qualitat”.
8. Falsa autonomia dels centres. Recentralitza l'educació i augmenta el control tant del currículum bàsic, de continguts i dels equips directius per part de l'administració.
9. Devalua la Formació Professional. Crea la Formació Professional Bàsica per a “col·locar” fora del sistema educatiu, orientat a l'excel·lència, als alumnes que han tingut problemes en l'aprenentatge i no sap què fer amb ells.
10. Anul·la la participació. Greu i escandalosa és la perduda de competències del Consell Escolar del Centre que no podrà decidir sobre l'admissió d'alumnes, sobre la PGA, el Projecte Educatiu i altres documents que regulen el funcionament del Centre.
11. Afavoreix l'escola privada i els concerts educatius. Programen l'educació segons “la demanda social”, no garantiran l'existència de places públiques suficients especialment en les zones de nova població (només parla de places suficients, evitant dir que siguen públiques), augmenta la durada dels concerts educatius.
12. No considera l'etapa d'Educació Infantil com a educació bàsica.


Cap comentari: