dimecres, 9 de desembre de 2009

leer.es Nova web per a fomentar la lecturaLa plataforma, desenvolupada pel Ministeri d'Educació, naix amb el suport de la RAE, l'Institut Cervantes i les comunitats autònomes

L'aprenentatge 2.0 compta amb una nova eina destinada a l'estudiant, al professorat i als pares: el portal Leer.es. En castellà, català, èuscar, gallec i valencià, ofereix recursos virtuals per a promocionar activitats amb la lectura com a eix principal. Aquesta plataforma està desenvolupada pel Ministeri d'Educació, però compta amb el suport de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), l'Institut Cervantes i les comunitats autònomes.

Un espai per als estudiants

El fonament de Leer.es parteix del seu interés per interpretar la lectura com la eina bàsica del coneixement en l'era digital. L'alfabetització funcional, lligada a la compressió de l'expressió escrita, és un instrument imprescindible per a l'aprenentatge de matèries i disciplines. Més quan les relacions i les comunicacions s'arrelen en missatges textuals i audiovisuals. Així ho entén aquest nou portal, que aposta perquè els formats digitals es convertisquen en aliats per a combatre l'alarmant nivell de fracàs escolar.

Agenda, notícies, explicacions per a fer un podcast o un vídeo, espais de trobada, blogs d'aula, de professors i de biblioteques, materials didàctics, exemples d'exàmens i proves com la PISA o articles són el començament de la llista que es pot trobar en l'espai dirigit a estudiants, en especial, als adolescents. Es considera que aquesta és la franja d'edat més vulnerable en l'abandó del sistema educatiu. Per això s'ha dissenyat per a ells. S'ha aprofundit en els seus hàbits, preferències i necessitats, sense perdre de vista que és un espai de promoció de l'hàbit de la lectura.

Pàgines per a les famílies

Els pares troben en el portal eines avalades per experts en educació. De manera interactiva, invita a llegir a casa, aporta idees per a promocionar la lectura mitjançant les relacions filials i suggereix activitats amb el text com a protagonista. També resol dubtes sobre l'hàbit, aprenentatge i dificultats en la lectura, així com els possibles errors i llistats amb llibres per edats.

De moment, la secció familiar del centre virtual es completa amb vídeos explicatius, enllaços, activitats, jocs i informació pràctica relativa a biblioteques i Internet, revistes i articles en profunditat.

El lloc dels docents

L'espai destinat al professorat compta amb recursos desglossats per cicles formatius i ferramentes pròpies per a totes les etapes educatives i de totes les àrees o matèries. Pàgines web, WebsQuets (investigació guiada), jocs interactius i bricolatge virtual conformen una llista de ferramentes de fàcil maneig i accés intuïtiu.

Dedica una secció específica a la promoció de les biblioteques escolars, amb les claus per a la seua organització, accés a la informació d'ajudes i beques oficials per a la promoció. Disposa de vídeos i recursos concrets.

Una de les eines més útils, fins a hora de difícil accés, proporciona exemples pràctics del Programa Internacional per a l'Avaluació d'Alumnes, informe PISA i sobre l'Estudi Internacional de Progrés en Comprensió lectora de Primària, informe PIRLS.

Els docents també poden trobar les novetats relatives a la seua professió, materials de formació i cursos específics en totes les comunitats autònomes.

La lectura en l'era digital

L'objectiu de Leer.es és potenciar la lectura com a instrument imprescindible per a aprendre i, d'esta manera, millorar el rendiment acadèmic dels alumnes i propiciar l'èxit escolar. La premissa amb què el Ministeri d'Educació va iniciar el centre virtual considerava a la lectura "un dels aspectes imprescindibles" per a "preparar els alumnes per a la societat del segle XXI". Cal ensenyar-los a comprendre els textos que lligen i a millorar la seua expressió. Per a això, s'arreplega una àmplia gamma de recursos que promouen la competència lectora. La seua inclusió en el món educatiu sorgeix en un moment en què les diferents anàlisis, proves i informes han evidenciat que l'escàs nivell de lectura i de comprensió lectora és una de les principals causes del fracàs escolar i dels baixos índexs de capacitació.

Quan van començar a usar-se les noves tecnologies, se sostenia que passar massa hores davant d'una pantalla d'ordinador era perniciós per a l'hàbit de la lectura. No obstant això, el corrent actual advoca per aprofitar la xarxa i la confiança i afinitat entre els estudiants per a potenciar l'ús del llenguatge, tant escrit com audiovisual. La lectura en l'era digital comprén la interpretació dels signes escrits, però també la comprensió d'imatges i símbols, i el maneig de l'estructura hipertextual.