dijous, 16 d’abril de 2015

Ipsum. Eina d'autodiagnosi per a l'orientació
IPSUM-Eina d’autodiagnosi per a l’orientació, és un dels productes resultant del projecte innovador Aprendre a Vilafranca

Tot seguit et presentem l’agrupació que s’ha fet de les diverses professions, en catorze entorns professionals.

Cada entorn inclou un conjunt de professions que tenen aspectes comuns, ja siguin les habilitats que requereixen, els processos productius que desenvolupen o els mitjans de producció que utilitzen. Es descriuen breument les característiques que defineixen l’entorn professional i, a tall d’exemple, s’indiquen algunes de les professions que inclou l’entorn.