divendres, 14 de febrer de 2014

Comencem el curs de valencià superior!Dimarts, 11 de febrer, va començar el curs de valencià de nivell superior, que any rere any programem l'Associació de Mares i Pares de l'institut.  El curs té una duració de 60 hores, repartides en 30 sessions. 


El calendari és el següent: 


  • febrer: 11, 13, 18, 20, 25 i 27 
  • març: 4, 6, 13, 20, 25 i 27 
  • abril: 1, 3, 8, 10, 15 i 29 
  • maig: 6, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 
  • juny: 3, 5 i 10 


El final del curs, el 10 de juny, coincidirà amb la realització de les proves de la Junta Qualificadora del nivell mitjà, de manera que els alumnes interessats tindran possibilitat de presentar-se. 

Les sessions començaran a les 17.00 hores i acabaran a les 19.00, però es podrà flexibilitzar en funció de les necessitats dels matriculats.