dimarts, 28 de gener de 2014

10 formes de triar malament els estudis

Alfonso Alcántara, més conegut com Yoriento, és l'autor de molts bons consells. Un d'ells «10 formes de triar malament els estudis» ens mostra d'una manera molt evident els principals errors que podem cometre a l'hora d'encaminar els nostres fills en el món acadèmic.