dissabte, 10 de novembre de 2012

Assemble general de l'AMPA

Dijous, 8 de novembre de 2012, a les 19.30 hores, tingué lloc l’Assemblea General Ordinària, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Anterior. 
2. Balanç de comptes del curs 2011/12.
3. Resum d’activitats del curs 2011/12
4. Pressupost per al curs 2012/13.
5. Renovació de càrrecs de la directiva de l’AMPA.
6. Informació d’activitats previstes per al curs 2012/13.
7. Torn obert de paraules

Tots els punts s'aprovaren per unanimitat. Donem les gràcies als assistents i compartim el powerpoint recopilatori de les activitats de l'associació.