dilluns, 3 de setembre de 2012

Publicades les beques d'estudi 2012-13.

Obert el termini de sol·licitud de beques de l'Estat per a estudis postobligatoris, universitaris i en el cas d'alumnes amb necessitats de suport educatiu:
 • Beques i ajudes a l'estudi de caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic 2012/13 per a alumnes que cursen estudis postobligatoris i superiors no universitaris. DES DEL 15 D' AGOST A L'1 D'OCTUBRE DE 2012.
  • 1r i 2n de Batxillerat.
  • Formació Professional de Grau Mitjà i Superior.
  • Ensenyaments artístics professionals.
  • Ensenyaments esportius.
  • Estudis d'idiomes en Escoles Oficials, inclosa la modalitat de distància.
  • Ensenyaments artístics superiors.
  • Estudis religiosos superiors.
  • Estudis militars superiors.
  • Cursos de preparació per a les probes d'accés a la Formació Professional impartits en centres públics i privats concertats.
  • Programes de Qualificació Professional Inicial.
 • Convocatòria de beques de caràcter general i de mobilitat, per al curs acadèmic 2012-2013, per a estudiants d'ensenyaments universitaris. DES DEL 15 D'AGOST AL 15 D'OCTUBRE DE 2012.
  • Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau i de Màster.
  • Ensenyaments universitaris conduents als tíouls oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Maestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.
  • Curs de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 años impartit per universitats públiques.
  • Complements de formació per a accés o obtenció del títol de Màster, de Grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.
 • Ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 2012/13. FINS AL 25 DE SETEMBRE DE 2012.
  • Ajudes directes per a l'alumnat incloent-hi l'afectat per TDAH (Trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat) que requerisca per un període de l'escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
  • Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
  • Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.
Més informació:


Beques i ajudes per a estudiar primària i secundària

 Beques i ajudes per a estudiar batxillerat

Beques i ajudes per a estudis universitaris

Informació extreta de http://orientaguia.wordpress.com/