dimarts, 22 de maig de 2012

No a les retallades en educació

LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DE FAPA-VALÈNCIA MANIFESTEN EL SEU REBUIG ENFRONT DE LES RETALLADES EN  EDUCACIÓ

Les mesures que el Govern de la nació ha anomenat «racionalització del gasto públic en educació» tenen les següents conseqüències reals:

•    MASSIFICACIÓ EN LES AULES: L'increment d'alumnes per aula que suposarà que en infantil i primària es passe de 25 a 30 alumnes; en ESO de 30 a 36, en Batxillerat de 35 a 42, en FP de 30 a 36. Este problema l'anem a viure a curt termini amb la matriculació d'alumnat de 3 anys, 1r de l'ESO i 1r de batxiller per al pròxim curs, en eixe moment podrem quantificar la reducció real de grups.

•    SUPRESSIÓ DE BATXILLERATS: L'eliminació de l'obligatorietat de l'oferta de al menys dos varietats de Batxillerat pot provocar la reducció de l'oferta pública dels mateixos, deixant els nostres jóvens sense oferta formativa suficient per a triar el seu itinerari formatiu voluntari.

•    AJORNAMENT EN ELS NOUS MÒDULS DE FP: L'ajornament en els nous mòduls de FP suposarà més dificultats per a formar-se adequar-se al mercat laboral i per tant per a trobar una ocupació en un context de crisi econòmica com l'actual.

•    INCREMENT DE LES TAXES ACADÈMIQUES AL SISTEMA PÚBLIC UNIVERSITARI: L'increment de les taxes acadèmiques en el sistema públic universitari i la previsible restricció de les condicions per a obtindre beca, afectaran l'accés en condicions d'igualtat als alumnes.

•    ELIMINACIÓ DEL BO-LLIBRE I REDUCCIÓ EN LES BEQUES: Desapareix el bo-llibre i hi haurà menys beques de menjador, de transport i de llibres que es dividiran en tres modalitats: unes pel 100% de la quantitat estipulada, altres pel 70% i altres pel 30%.

Totes estes mesures «racionalitzadores» tenen un únic objectiu quantitatiu: Reduir el gasto en educació a través de la reducció de grups i per consegüent d'infraestructures que no s'arribaran a construir i de sous de mestres que no es van a contractar i encara tenen el valor de dir que no es va a minvar la qualitat de l'ensenyança. Els nostres fills i filles no són mercaderia susceptible de ser racionalitzada pels retalls del gasto públic, considerem que és d'una ceguera política imperdonable (per les terribles conseqüències que tindrà) solucionar el problema del dèficit públic reduint la inversió en educació i diem INVERSIÓ perquè per cada euro que s'invertix en educació l'Estat recupera almenys 4€ en desenvolupament, generació d'ocupació i generació de riquesa, per no parlar dels béns culturals que estem perdent. Estes mesures sense cap consideració pedagògica, degraden les condicions de treball, empobrixen l'atenció a l'alumnat i convertixen una educació basada en criteris d'igualtat i qualitat en una educació assistencial, per la qual cosa suposen una greu limitació de drets fonamentals arreplegats en la nostra Constitució. Per això les associacions de Mares i Pares d'Alumnes de FAPA-València volem manifestar la nostra TOTAL OPOSICIÓ a estes “mesures” contra-reformistes que  han destruït 40 anys de construcció democràtica.