dimecres, 2 de maig de 2012

Campus científics a l'estiu per a alumnes de 4t ESO i 1r Batxillerat

En l'excel·lent bloc Orienta Guia trobem infomació sobre ajudes del Ministeri per a campus científics.

Destinataris: alumnes de 4t de'ESO i 1r. de batxiller

Innscripció: fins el dia 16 de maig de 2012, a través de la web http://www.campuscientificos.es/


Torns i destinacions:

De l'1 al 28 de juliol de 2012 en quatre torns de 7 dies de durada en les universitats següents: Autónoma de Madrid, Cádiz, Carlos III, Complutense de Madrid, Granada, Las Palmas, Múrcia, Oviedo, País Vasco, Politécnica de Cataluña, Rovira i Virgili, Salamanca, Sevilla, Santiago de Compostela, València, i Vigo.


Requisits:


  • Alumnes que cursen 4t d'ESO o  1r de Batxillerat de l'especialitat de Ciències i Tecnologa durant el curs 2011/12.
  • Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 1994.
  • Tenir una nota mitjan igual o superior a 7,5 en el curs 2010/11.
  • Superar amb una nota mínima de 5 (sobre 10) una prova de coneixements de resposta alternativa que es farà per internet. 
A València, la Universitat de València oferix formació en la Facultat de Matemàtiques, la Facultat de Medicina, la Facultat de Química i la Facultat de Física. 

http://www.campuscientificos.es/pdf/proyectos/Resumen_proyectos_Campus_VLC.pdf