dimarts, 13 de març de 2012

Beques per a estudiar francés a França i anglés a Espanya

Si estudies Batxiller o un cicle formatiu de Grau Mitjà pots demanar una beca per a un curs al juliol de 2012 d'anglés a Espanya o de francés en diferents destinacions de França. 

El termini de sol·licitud acaba el 7 d'abril de 2012

El Ministeri d'Educació i Ciència ha convocat dos tipus de beques en règim de concurrència competitiva:
  • Fins a 2.000 beques per a l'estada i participació durant una setmana del mes de juliol de 2012 en un programa intensiu d'immersión lingüística en anglés a Espanya en règim d'internat i pensió completa.
  • Fins a 500 beques per a l'estada i realització durant tres setmanes al mes de juliol de 2012 d'un curs de 20 hores lectives setmanals de francés en diferents centres de França.
L'adjudicació de la beca donarà lloc a l'assignació d'una plaça per a participar en l'activitat, tot i que l'alumne haurà d'abonar 100€ i no s'hi inclouen les despeses de desplaçament.

L'assignació de centres de destinació i els torns per a la realització de l'activitat els farà l'empresa encarregada del programa.

Els requisits per a obtenir la beca són els següents:
  • Haver nascut entre l'1 de gener de 1992 i el 31 de desembre de 1995.
  • Estar matriculat en el curs 2011-2012 en Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà (Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius) Ensenyaments professionals de Música i Dansa, Ensenyaments d'Idiomes de nivell intermedi o avançat.
  • Haver obtingut en el curso 2011/12 la condició de becari del Ministeri d'Educació.
  • Tenir aprovat el curs immediat anterior, amb una nota final mínima de 7 punts en la matèria d'anglés o francés (segons la beca sol·licitada).
  • Tindran preferència els alumnes que hagen obtingut major nota en la matèria d'anglés o francés (segons la beca sol·licitada). A esta nota se sumarà 1,50 punts quan el sol·licitant no haja obtingut esta modalitat de beca amb anterioritat (en el cas d'empat, s'atendrà la renda per càpita familiar).
  • Esta beca és incompatible amb qualsevol altra subvenció o beca per a la mateixa finalitat.
Per a emplenar la beca i consultar la llista d'admesos, cal entrar en la web: