dijous, 17 de novembre de 2011

Eleccions al Consell Escolar

El proper dia 28 de novembre hi haurà eleccions al CONSELL ESCOLAR

En aquest òrgan estan representats els pares i les mares, l’alumnat, el professorat, el personal d’administració i serveis, l'Ajuntament i la junta directiva. Aquest òrgan té una sèrie d’atribucions enquadrades fonamentalment en l’article 68 del Reglament Orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària.

La participació en els centres escolars és un dret fonamental que es troba reflectit en l’article 27 de la Constitució Espanyola de 1978.

Què és participar?. És una activitat voluntària per mitjà de la qual les diverses persones o estaments intervenen en l’elaboració i en la presa de decisions del govern del vostre institut solidàriament i comparteixen les seues responsabilitats.

Quants membres s’han d’elegir en aquestes eleccions?

3 alumnes, 2 pares o mares, 4 professors/es.

Els representants dels pares són: Salut Vendrell, Vicent Rosell i Pepa Aguado.

Com podeu exercir aquest dret?. Heu de votar als candidats i a les candidates, pares/mares, alumnat i professorat, que es troben exposats als taulons d’anuncis de l’institut i que trobareu en les respectives paperetes. Com a màxim heu de marcar: pares/mares (3 noms), alumnat (4 noms), professorat (5 noms).

Les paperetes dels pares i de les mares les trobareu en les meses electorals i l’horari en que podreu exercitar el vot serà des de les 9:00 fins les 17:30 hores.

Ara teniu l’oportunitat d’elegir els vostres representants, no deixeu passar aquesta ocasió.